Tilskudsregler

Ørelægerne Fredericia, Vendersgade 26, 2. sal
7000 Fredericia - Tlf.: 75 92 05 20

Vælger man at købe høreapparat hos Ørelægernes Høreklinik får man offentligt tilskud. Dette udgør pr. 1. januar 2021 4.176 kr. for behandling af 1. øre og 2.381 kr. for behandling på 2. øre. Tilskuddet gives til personer over 18 år og ydes uden hensyn til din indkomst.

Tilskuddet udbetales maksimalt hvert 4. år.

 

Samtidig kan medlemmer af Sygeforsikringen sikringen Danmark få yderligere tilskud afhængig af hvilken gruppe man tilhører.

Se sygeforsikring.dk for mere information

 

Opfylder man kravene for helbredstillæg/medicinkort har man mulighed for at få refunderet op til 85% af egenbetalingen. Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.  Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over  87.900 kr. (2019).

Se borger.dk for mere information

 

Hos Ørelægernes Høreklinik er vi selvfølgelig behjælpelige med information og ansøgning om tilskud.

 

Ørelægerne Fredericia, Vendersgade 26, 2. sal
7000 Fredericia - Tlf.: 75 92 05 20